Go to top

O kursie rysunku

Jak to wszytko wygląda?

Kurs rysunku skierowany jest do osób zainteresowanych podjęciem studiów na kierunku Architektura i Urbanistyka, oraz Architektura Krajobrazu, które rozpoczęły (lub już zakończyły) naukę w szkole średniej. Oferujemy nie tylko pełne przygotowanie techniczne, ale również solidne podstawy merytoryczne pod kątem egzaminu wstępnego na Wydział Architektury.

Na podstawie własnych doświadczeń zauważyliśmy, że nie jest możliwe stworzenie jednolitej grupy zajęciowej, ponieważ każdy z kursantów rozwija się w innym tempie na różnych płaszczyznach. Dlatego na przestrzeni lat opracowaliśmy niestandardowy program, który zawsze dostosowujemy indywidualnie do każdego z naszych uczniów. Choć zmusza nas to do większego nakładu pracy, to przekłada się to na dużo bardziej efektywne wykorzystanie czasu i lepsze przygotowanie naszych podopiecznych do egzaminu wstępnego.

Nasz autorski program ma na celu zarówno przygotowanie pod kątem technicznym jak również merytorycznym do egzaminu wstępnego. Nasi uczniowie uzyskują szeroką wiedzę w zakresie geometriizasad perspektywyświatłocienia, jak również analizy przestrzeni i twórczego myślenia. To właśnie te umiejętności pozwalają na osiągniecie swobody i świeżości spojrzenia, dzięki której od lat osiągają oni wysokie noty na egzaminach z rysunku.
Program jest przewidziany jako jedna ciągłość od rozpoczęcia nauki, aż do egzaminu razem z próbnymi egzaminami wewnętrznymi. Od naszych podopiecznych oczekujemy jedynie pełnego zaangażowania.

Program kursy rysowania obejmuje:

PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE

 • naukę rysunku w technice suchej (ołówek, kredka), oraz technice mokrej (długopis cienkopis, akwarela) – zależnie od preferencji kursanta
 • przygotowanie do egzaminu z geometrii (przygotowanie techniczne, merytoryczne i egzaminy wewnętrzne)
 • przygotowanie do egzaminu z modelowania (przygotowanie techniczne, merytoryczne i egzaminy wewnętrzne)
 • przygotowanie do matury z Matematyki
 • przygotowanie do matury z Historii Sztuki (dla osób zainteresowanych podjęciem studiów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej)
 • przygotowanie do matury z Fizyki (dla osób zainteresowanych podjęciem studiów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej)

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

Wykłady z zakresu architektury, kompozycji, grafiki i psychologii architektury.

Pozostajemy do dyspozycji naszych uczniów nie tylko w godzinach zajęć, ale udostępniamy pracownię i udzielamy korekt aż do skończenia pracy niezależnie od czasu jej wykonywania. Pracujemy na EFEKT, a nie na czas. Nasze wspólne zaangażowanie przekłada się na jakość prac naszych uczniów.

O egzaminie:

Egzamin wstępny na wydział architektury nie jest de facto egzaminem z rysunku, ale egzaminem sprawdzającym predyspozycje do zawodu architekta.
Polega on na możliwie szybkim i celnym przedstawieniu odpowiedzi na zadany temat w formie rysunku.
Egzamin przeważnie składa się z dwóch etapów:

 • egzamin z rysunku
 • egzamin z modelowania

Formuła egzaminu na różnych uczelniach nieznacznie się różni.
Polega ona na tym, że kandydaci na Wydział Architektury otrzymują nieznany wcześniej, przygotowany przez komisje egzaminacyjną temat, a następnie po odczytaniu go przez przewodniczącego komisji mają od 90 do 240 minut czasu na graficzne przedstawienie swojej odpowiedzi.
Jako że w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą nie artyści, ale architekci ocenie podlega nie tylko jakość rysunku, ale przede wszystkim trafność i unikalność odpowiedzi.
Wygrywają prace o prostym, klarownym i celnym przekazie.

Oferowany przez nas kurs przygotowuje do egzaminów wstępnych na następujące uczelnie:

 • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
 • Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
 • Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
 • Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
 • Wydział Architektury Politechniki Świętokrzyskiej
 • Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej
PuzzleThemes Inc.