atelier-purski – Kielce

Jak dostać się na studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej?

Aby dostać się na studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, należy przejść następujący proces rekrutacyjny:

Rejestracja: Pierwszym krokiem jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, który jest zazwyczaj dostępny na stronie internetowej uczelni. Ważne jest dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie niezbędnych dokumentów.

Matura: Kandydaci powinni zdawać maturę z matematyki, angielskiego, polskiego, historii oraz historii sztuki. Warto przygotować się dokładnie do tych egzaminów, ponieważ wyniki będą miały wpływ na proces rekrutacyjny.

Egzamin wstępny: Kolejnym etapem jest egzamin wstępny, który polega na zaprojektowaniu małej formy architektonicznej zgodnej z tematem określonym przez komisję egzaminacyjną Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Egzamin nie obejmuje już rysowania martwej natury, co należy uwzględnić w przygotowaniach.

Wyniki z egzaminu wstępnego na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej: Po zakończeniu egzaminu wstępnego, otrzymuje się wyniki, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Wyniki z matury: Wyniki z matury są również uwzględniane w procesie rekrutacyjnym i mają wpływ na decyzję o przyjęciu na studia.

Postępowanie rekrutacyjne: Na podstawie wyników z egzaminu wstępnego i matury, oraz innych kryteriów, takich jak oceny w świadectwie maturalnym, przebiegają kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego. Uczelnia może również przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, które służą ocenie umiejętności i motywacji kandydata.

Lista przyjętych: Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, uczelnia ogłasza listę przyjętych kandydatów na Wydział Architektury. Informacje na ten temat są dostępne publicznie.

Złożenie dokumentów: Przyjęci kandydaci składają niezbędne dokumenty potwierdzające swoje przyjęcie na studia.

Ostateczna lista przyjętych: Po złożeniu dokumentów, uczelnia ogłasza ostateczną listę przyjętych na studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Ważne jest dokładne śledzenie terminów, staranne przygotowanie się do egzaminów oraz skrupulatne złożenie dokumentów aplikacyjnych, aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie na studia. Warto pamiętać o wcześniejszym przygotowaniu do egzaminu wstępnego – liczy się nie tylko jakość rysunku, ale również właściwie przemyślana odpowiedź na zadany temat.

Exit mobile version